Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Rachunkowość Finanse Bankowość

93-176 Łódź, ul. Suwalska 25/27, pok. 25

O firmie

Towarzystwo Gospodarcze RaFiB Sp. z o.o. powstało w 1992 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony działających w Polsce przedsiębiorstw, na profesjonalne doradztwo z zakresu metod, narzędzi i procedur systemów rachunkowości zarządczej/controllingu.
 
Podstawowym celem naszej Firmy jest tworzenie systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie, poprzez prawidłowe generowanie i wykorzystanie finansowych i niefinansowych informacji zarządczych.
 
Ostatecznie ambicją T.G. RaFiB Sp. z o.o. jest przyczynianie się do wzrostu konkurencyjności firm naszych Klientów oraz ich sukcesu w procesie globalizacji w niezwykle konkurencyjnym środowisku rynkowym.  Copyright by Towarzystwo Gospodarcze RaFiB Sp. z o.o. 2016